NIEZALEŻNY
DZIAŁ DYSTRYBUCJI
PRODUCENTA


TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA W WALCE Z KORONAWIRUSEM


Ważne! Tlenoterapia hiperbaryczna wzmacnia odporność organizmu


Zastosowanie hiperbaryczne w zapaleniu płuc COVID-19
Opracowanie: dr. Paul Harch
10. marca 2020 r.


Podczas epidemii/pandemii koronawirusa należy przypomnieć sobie o zastosowaniu tlenoterapii hiperbarycznej w ostatniej poważnej pandemii, która dotknęła Stany Zjednoczone w 1918 r. - hiszpańskiej grypy pandemicznej. Śmierć nastąpowała głównie z powodu infekcji płuc i związanej z nią hipoksemii i niewydolności oddechowej. Pierwsze zastosowanie leku hiperbarycznego u ofiary hiszpańskiej grypy było prawdopodobnie pierwszym zastosowaniem w Stanach Zjednoczonych. W 1918 roku dr Orval Cunningham z Kansas City przyniósł umierającego przyjaciela kolegi lekarza. Pacjent był konający i "niebieski". Zanim Cunningham mógł przeprowadzić zaplanowane eksperymenty na zwierzętach, poproszono go o leczenie tego umierającego pacjenta. Już po 1. godzinie leczenia sprężonym powietrzem powyżej jednej atmosfery pacjent odczuł poprawę. W połączeniu z dodatkowymi zabiegami hiperbarycznymi przez kolejne 3 dni życie tego pacjenta zostało uratowane. Inni poszli za nim...

Współczesna śmiertelność koronawirusa wynika z infekcji płuc i niewydolności oddechowej. Chociaż między hiszpańską grypą a koronawirusem występują różnice, pierwotną patologią są płuca, jako pierwszy organ kontaktu z terapią hiperbaryczną poza skórą. Zdolność hiperbarycznego tlenu do penetracji zapalnych wydzielin płucnych pozwala na dostanie się odpowiedniej ilości tlenu do krwi, hamując proces zapalny. (!!!)

Prawidłowo zastosowana terapia hiperbaryczna może być użyteczna u pacjentów z koronawirusem podobna do jej historii życia z hiszpańską grypą.Aktualizacja 17.03.2020

Nowe dowody potwierdzają potencjał leczenia HBOT w przypadku koronawirusa. Bądź jednak ostrożny wobec oportunistów!


W ciągu ostatnich 24 godzin pojawiły się dwa nowe dowody potwierdzające oryginalną propozycję dr Harcha z 3. marca 2015 r., dotyczącą rozważenia HBOT w leczeniu zakażenia koronawirusem.

Dzisiaj ogłoszono publikację retrospektywnej analizy tomografii komputerowej płuc u 121 pacjentów zakażonych koronawirusem w czterech chińskich prowincjach. Skany CT wykazały postępującą chorobę przestrzeni powietrznej, która radiologicznie przedstawiała barierę dyfuzyjną dla tlenu, co do której dr Harch sugeruje, że jest podobna do patologii płuc u ofiar hiszpańskiej grypy z 1918 r.

Jednocześnie asystent naukowy dr Harcha znalazł dowody na skuteczne leczenie ciężkiego przypadku zakażenia koronawirusem w Wuhan w Chinach. Pacjent był leczony przez krytyczny okres podobną liczbą codziennych zabiegów hiperbarycznych, które dr Orval Cunningham stosował w swoich przypadkach hiszpańskiej grypy w 1918 roku. Ten chiński pacjent zdołał pomyślnie przejść "krytycznie chory okres" i nie był już zagrożony.Uwaga!

► Skuteczne zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej jest jednak obosiecznym mieczem. Przenoszenie infekcji jest ułatwione w środowisku komory hiperbarycznej. Korzystaj TYLKO ze sprawdzonych gabinetów, gdzie surowe środki higieny i kontroli infekcji są standardami branżowymi.

►Z naszej strony sugerujemy korzystanie z własnej komory hiperbarycznej w celu systematycznego wzmacniania systemu odpornościowego, dlatego proponujemy jedyną polską komorę hiperbaryczną, której produkcja i serwis sąw Polsce. (!!!)

► Pacjenci już zakażeni koronawirusem powinni być leczeni wyłącznie przez lekarzy, którzy są przeszkoleni, doświadczeni i odpowienio wyposażeni w celu zapewnienia leczenia HBOT w ściśle ograniczonych możliwościach zakażenia COVID-19.

► W skrajnym przypadku rozwoju epidemii COVID-19, obserwując to, co dzieje się np. we Włoszech, osoba chora może nie mieć szansy na hospitalizację z powodu braku miejsc w specjalistycznych szpitalach - w takiej sytuacji własna komora hiperbaryczna może uratować życie...
Uwaga! Aspekty prawne


Tlenoterapia hiperbaryczna nie zapobiega zarażeniu się wirusem COVID-19! Aby temu zapobiec stosuj się do wytycznych odpowiednich służb.

► Stosowanie tlenoterpaii hiperbarycznej natomiast w znacznym stopniu wzmacnia odporność organizmu, co w przypadku zarażania się COVID-19 łagodzi przebieg choroby.

► W ciężkim przypadku przebiegu zarażenia się COVID-19 stosowanie tlenoterapii hiperbarycznej może uchronić chorego przed nieodwracalnymi powikłaniami, a także uchronić przed śmiercią.

WAŻNE:

W każdym przypadku podejrzenia zarażenia się koronawirusem skontaktuj się z lekarzem i zastosuj do jego zaleceń.
Tlenoterapia Hiperbaryczna